Kontraktsfrågor

Att inneha ett förstahandskontrakt innebär inte att du får göra som du vill med din bostad och ditt kontrakt. Du hyr lägenheten av oss och ansvarar för den under hela hyrestiden. Nedan hittar du svaren på de frågor vi ofta får gällande hyreskontrakt. 

 

Ja, det får du men du måste har ett giltigt skäl för att hyra ut den. Vi godkänner andrahandsuthyrning i minst 6 månader och max 12 månader. Efter det har du möjlighet att ansöka om ytterligare 12 månader. 

Den dagen du vet att du inte ska återflytta till lägenheten måste du säga upp den. Tänk på att du har 3 månaders uppsägningstid så kontraktet måste sägas upp 3 månader innan ditt tillstånd till andrahandsuthyrning löper ut. 

Du ansöker om andrahandsuthyrning genom att skicka in Ansökan om andrahandsuthyrning till din uthyrare. 

   

Nej, men andrahandshyresgästen är så klart välkommen att söka lägenheten via HomeQ. Detta är för att lägenheten ska ställas till den öppna marknadens förfogande. 

   

Ja, det får du så länge du själv också bor i lägenheten. Det kallas inneboende och är inget du behöver meddela oss om. 

   

Om du önskar flytta till en annan lägenhet inom Ikano Bostad är du alltid välkommen att anmäla ditt intresse. Vi hyr ut alla våra lediga lägenheter via HomeQ. Hos HomeQ registrerar du dig som sökande och börjar direkt att samla köpoäng. Den dagen du hittar en lägenhet som du är intresserad av lämnar du ditt intresse för denna via HomeQs sida.

Du som redan är hyresgäst hos oss har ingen formell förtur till en annan lägenhet i vårt bestånd, men vi försöker, i den mån vi kan, hjälpa till.

Huvudregeln är att man ska ha bott i sin nuvarande lägenhet i minst ett år innan man blir aktuell för en annan bostad hos oss och så klart ska man ha varit en skötsam hyresgäst. 

På vår hemsida ikanobostad.se annonserar vi också alla lediga lägenheter, men det är alltså via HomeQ du anmäler ditt intresse och har ett sökandekonto. 

   

På Ikano Bostad har vi ingen bytessida eller byteskö, utan i det fall du önskar byta lägenheten med någon annan får du själv hitta rätt lägenhet och person att göra detta med. Du måste också ha en skälig anledning till att byta din bostad. 

När vi fått din förfrågan om lägenhetsbyte, granskat den och gjort de kontroller vi behöver göra på personen du önskar byta lägenhet med, ska en besiktning av lägenheten göras. Detta är för att säkerställa att lägenheten är i godtagbart skick. Vi har också en dialog med den andra personens hyresvärd så vi är överens om bytet ska godkännas eller ej. När alla parter är överens får du ett godkännande eller avslag från oss. 

Du ansöker om lägenhetsbyte via webbsidan ikano.bytesansokan.se. Vill du hellre skicka in en blankett hittar du den här: Ansökan om lägenhetsbyte. Blanketten skickar du till din uthyrare.  

   

Nej, vi lägger aldrig till personer på ett hyreskontrakt. Däremot får din nya sambo gärna folkbokföra sig i din lägenhet och när hen har gjort det så skickar du in folkbokföringsbeviset till oss och vi sätter upp hens namn på dörr och namntavla.

   

Om ni är två på kontraktet men bara en ska flytta ska kontraktet sägas upp i sin helhet samtidigt som ni ansöker om överlåtelse. Vi gör en kreditbedömning av den som önskar bo kvar så vi är säkra på att man klarar av att betala hyran trots att man blir ensam kvar. 

Den som flyttar ut har tre månaders uppsägningstid på sin del i kontraktet. Vi gör också en besiktning av lägenheten i samband med att kontraktet upphör att gälla. Detta för vi för att den som bor kvar inte ska bli ensam ansvarig för eventuella fel som uppstått i lägenheten när ni båda bodde där. 

Uppsägning av hyreskontrakt och Ansökan om överlåtelse skickar ni till er uthyrare. 

   

Om ni har gått skilda vägar är det viktigt att den som flyttar ut säger upp sin del av hyreskontraktet. Anledning till detta är så klart att den som inte längre bor kvar inte heller ska vara ansvarig för lägenheten. Hur ni går till väga läser ni mer om här

   

Ja, om din släkting eller kompis varit sammanboende med dig i minst 3 år och ni har delat på hushållet. I detta fall kan ni ansöka om överlåtelse

Har ni inte varit sammanboende kan du inte överlåta kontraktet.