Vad är en besiktning?

När du har sagt upp ditt kontrakt för avflyttning ska vi göra en besiktning av lägenheten. Det innebär att vi går igenom lägenheten för att se om där är åtgärder som behöver planeras in och utföras av oss eller saker du som hyresgäst måste återställa eller laga. Som hyresgäst är du skyldig att återlämna lägenheten till oss i ett godtagbart skick. 

Vem som ska besiktiga din lägenhet står i uppsägningsbekräftelsen du får av oss i samband med uppsägningen. Läs nog i bekräftelsen vad som gäller kring besiktning av just din lägenhet. 

Efter besiktningen får du ett protokoll från oss där det står om där är saker du ska åtgärda innan du återlämnar den. Det kan röra sig om att laga plugghål i väggarna, återställa en vägg som du kanske själv målat om eller andra skador som du råkat göra i bostaden. Vissa skador som du orsakat kanske måste åtgärdas av oss eller en underentreprenör till oss och för detta blir du debiterad. Naturligtvis får du i förväg veta detta så vi är överens.

Städning av både lägenhet och lägenhetsförråd kontrolleras när lägenheten återlämnas till oss. Tips på hur du gör för att städa på bästa möjliga sätt finns här

Om återställning och/eller städning inte är ordentligt gjort blir du debiterad en extra kostnad för detta. 

Ett protokoll skrivs som du får ta del av efter besiktningen. Det finns olika statusar efter varje kontrollpunkt och dessa är:

OK - Inga anmärkningar

1 - Normalt slitage = t.ex. ett mindre märke i väggen, en repa i golvet eller 

2 - Åtgärdas av Ikano - t.ex. byte av en toalettsits, en garderobsdörr som hänger snett eller en vägg som behöver målas om

3 - Åtgärdas av hyresgästen - t.ex. plugghål som måste spacklas igen och målas, städning under badkaret eller gardinbeslag som måste plockas ner och väggen återställas.

Finns det 3:or i protokollet måste dessa åtgärdas av dig som hyresgäst innan du återlämnar lägenheten till oss. Vet du inte hur du ska göra är du välkommen att höra av dig till din besiktningsman.