Om du vill flytta

Om du önskar flytta från din lägenhet ska du säga upp ditt kontrakt med oss. Här nedan finns all information om hur det går till när du önskar flytta och i vilken ordning allt sker. 

 

Enklaste sättet att säga upp ditt kontrakt på är här på Mina sidor. Under ditt kontrakt hittar du Uppsägning där du signerar din uppsägning elektroniskt.

Önskar du hellre skicka in din uppsägning via e-post eller med post använder du dig av Uppsägning av bostadskontrakt

 

Du har tre månaders uppsägningstid som räknas från den siste i månaden du säger upp avtalet. Det betyder att om du t.ex. säger upp ditt kontrakt den 10 mars löper ditt kontrakt ut den 30 juni. 

   

När vi tagit emot din uppsägning skickar i en bekräftelse till dig att vi mottagit den. Det är viktigt att läsa igenom bekräftelsen noggrant då där står viktig information om vad som händer härnäst. 

   

När du sagt upp ditt kontrakt gör vi en besiktning av din lägenhet. Det innebär att vi går igenom lägenheten för att se om där är åtgärder som behöver planeras in och utföras av oss - eller om där är saker du som hyresgäst måste återställa eller laga. Som hyresgäst är du skyldig att återlämna lägenheten till oss i ett godtagbart skick

Vem som ska besiktiga din lägenhet står i uppsägningsbekräftelsen du får av oss i samband med uppsägningen. 

 

För att hitta en ny hyresgäst till din lägenhet lägger vi ut den på annons på HomeQ. Här annonserar vi alla våra lediga lägenheter. 

      

En uthyrare kommer ta kontakt med dig för att boka dag och tid för visning av lägenheten. Enligt hyreslagen är du skyldig att ge oss tillgång till din bostad för visning så vi kan hyra ut den till nästa hyresgäst.

Våra uthyrare håller alltid i visningarna, med eller utan dig. Har du inte möjlighet att själv vara hemma på visningen går det bra att lämna en nyckel till oss eller komma överens om något annat med uthyraren. 

Ibland händer det att vi inte får napp vid första visningen och då behöver vi boka in en ny dag och tid med dig. 

 

Innan du återlämnar lägenheten till oss måste du återställa den.

Titta i protokollet du fick efter besiktningen. Här står det tydligt vad du som hyresgäst ska göra innan du flyttar ut. Har du frågor kring det du ska göra tar du kontakt med din besiktningsman. 

Om återställningen inte är ordentligt gjord blir du debiterad en extra kostnad för detta. Här är lite tips på vad återställning innebär. 

   

Att flyttstäda är inte helt enkelt. Därför har vi tagit fram en Checklista för flyttstädning som vi rekommenderar att du följer noggrant. 

Känner du att du inte kommer klara av att flyttstäda ordentligt rekommenderar vi dig att anlita en städfirma. Kom dock ihåg att det är ditt ansvar att kontrollera städningen efteråt. Även städfirmor missar ibland!

Glöm inte att tömma och städa ditt lägenhetsförråd!

   

Nu är det dags att lämna tillbaka nycklarna till oss på Ikano Bostad.

Var och när du ska göra detta står i uppsägningsbekräftelsen du fått av oss - alternativt så har du fått den informationen i samband med besiktningen. 

Allra senast du ska återlämna lägenheten till oss är kl. 12.00 den 1:e i månaden efter ditt kontrakt löper ut. Men för din egen skull, lämna i dem i god tid!

   

Övriga frågor

   

Prata med din uthyrare om detta. I vissa fall går det att lösa och vi försöker hjälpa till så gott det går. Det är dock inget vi kan lova!

 

Om lägenheten inte återlämnas till oss i godtagbart skick kan du bli ersättningsskyldig. Detta är om inte städningen är godkänd, om du tagit sönder saker i lägenheten eller om du inte återställt det som vi kommit överens om vid besiktningen. Mer om detta kan du läsa här