Ordning och trivsel

För oss är det viktigt att du som hyresgäst har det bra i ditt hem. Att både du och dina grannar trivs så bra som möjligt. Därför gäller det att visa varandra hänsyn och inte störa. Och det gäller såklart alla tider på dygnet.

 

Alla störs vi olika mycket av vår omgivning och du kanske inte är lika känslig som andra. Som en hållpunkt behöver extra hänsyn visas mellan klockan 22:00 och 07:00. Då behöver du hålla nere volymen på din tv, stereo eller dator. Undvik också störande vattenspolning och användning av maskiner som t.ex. disk- och tvättmaskin under denna tid. 

Ska du kanske bjuda in till fest? Trevligt! Men vi rekommenderar dig då att du och dina gäster håller ner ljudnivån. Informera gärna även dina grannar i förväg och be dem säga till om de blir störda.

     

Att spika, borra eller göra andra åtgärder i bostaden har andra hålltider. Detta får inte göras mellan klockan 20:00 och 07:00 på vardagar eller mellan 20:00 och 10:00 under lördag, söndag och andra helgdagar.

   

Ditt husdjur må vara kvarterets gulligaste, men som ägare behöver du se till att ditt husdjur inte stör grannar, skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdar eller andra utrymmen i huset. Hundar får till exempel inte springa lösa eller orsaka störande ljud. 

   

För din och dina grannars säkerhet behöver entréer, trapphus samt vinds- och källargångar hållas fria från lösa saker så som mattor, möbler, cyklar och barnvagnar. Varför? Jo, detta kan annars hindra framkomligheten i fastigheten – något som kan vara livsavgörande vid händelse av en brand.

   

Om du vill sätta upp en parabol, utomhusantenn, skylt, markis eller liknande behöver du tillstånd från Ikano Bostad. Detta kan du ansöka om hos din förvaltare. 

   

Det är inte tillåtet att förvara motorfordon i din lägenhet eller någon annanstans i fastighetens allmänna utrymmen.

   

Blomlådor eller liknande ska placeras på insidan av balkong- eller altanräcket för att undvika skador på personer eller egendom. Det är inte tillåtet att sätta upp kattnät på balkongen.

   

Du får inte grilla på din balkong eller uteplats, detta gäller även el-grillar. Grillning får endast ske på särskild grillplats om det finns på din innergård.

   

Vi kan inte förbjuda rökning i våra bostadslägenheter. Det är dock helt förbjudet att röka i de gemensamma utrymmena så som trapphus, källare, vind, tvättstuga, miljörum etc. I bostäderna är man själv ansvarig för att man inte stör sina grannar när man röker och man ska också vara medveten om att den dag man väljer att flytta från sin bostad kan man bli ersättningsskyldig för ev. rökskador. 

Tips till dig som röker!

  • Om du brukar stå på gården och röka så stå gärna en bra bit ifrån huset för att inte störa dina grannar.
  • Om du väljer att röka inne i din bostad eller på din balkong eller uteplats så tänk på att detta kan störa dina grannar. Dessutom försämras din egna boendemiljö avsevärt och du riskerar också att bli ersättningsskyldig för eventuella rökskador i din lägenhet.
  • För att värna om vårt bostadsområde ber vi dig att alltid använda en egen förslutningsbar askkopp eller, om det finns, de askkoppar som finns utställda på gården. Det sparar dessutom på vår personals ryggar som inte behöver plocka fimpar efter dig. 

Tänk på att det från och med den 1 januari 2022 är förbjudet att kasta fimpar och annat småskräp på marken enligt nedskärpningslagen. Det gäller så klart även på våra innergårdar och utanför våra hus.

   

Använd sunt förnuft

Trivselreglerna ovan täcker inte precis allt som du bör tänka på. Men använder du bara sunt förnuft riskerar du inte att bryta mot de lagstadgade skyldigheter du har som hyresgäst. Om du är osäker kring något kan du alltid kontakta din förvaltare eller fastighetsskötare. 

   

Upplever du att du blir störd?

Att bo i ett flerfamiljshus innebär att du som hyresgäst behöver acceptera vanliga levnadsljud, men att bli störd i ditt hem är inte okej. Om du upplever att du störs av något i ditt boende ber vi dig att kontakta vår störningsjour.

Numret finns på informationstavlan i ditt trapphus och här på Mina sidor. Om störningsjouren bekräftar att det rör sig om en störning kommer den störande hyresgästen att debiteras för utryckningskostnaden. En bekräftad störning kan även leda till att hyresgästen får ett rättelsebrev. Om detta inte följs kan hyreskontraktet komma att sägas upp, vilket innebär att hyresgästen behöver flytta.

 

Tack för att du visar hänsyn mot dina grannar!