Hyllie

I stadsdelen Hyllie ligger Malmös största utbyggnadsområde. Här byggs ett nytt centrum som fullt utbyggt beräknas ha cirka 9 000 bostäder och lika många arbetsplatser.

I hjärtat av centrumområdet ligger Hyllie stationstorg. Här sammanstrålar huvudgator och stråk med byggnader som Malmö Arena, Point Hyllie med hotell och Emporia. Här ligger också station Hyllie. Restiden till Triangelns station är 3 minuter och 6 minuter till Malmö C. Från Hyllie till Kastrups flygplats tar det 12 minuter.

Under dygnets mörka timmar lyser en digital natthimmel över stationstorget. Ljusets färger kan skifta och ge torget olika karaktär, beroende på vad som sker på platsen. I västra Hylle kommer ett stort rekreationsområde att skapa möjligheter för att jogga, cykla, rida eller bara ta en skön promenad.

Malmös största parkeringshus – med ett nytt ”park n' ride-koncept" – ligger i Hyllie centrumområde. Nio parkeringsplan ovan mark, och ett under, ger plats för 1 500 bilar och 1 300 cyklar varifrån man sedan kan åka vidare med tåg från Hyllie station.